INDUTNYI, I.; YUKHYMCHUK, V.; MYNKO, V.; MAMYKIN, S.; MAZUR, N.; ISAIEVA, O.; DZHAGAN, V.; DANKO, V.; YEFANOV, V.; KORCHOVYY, A.; LYTVYN, P. Shape Effect of Laterally Ordered Nanostructures on the Efficiency of Surface-Enhanced Raman Scattering. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 69, n. 1, p. 11, 2024. DOI: 10.15407/ujpe69.1.11. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2023268. Acesso em: 13 apr. 2024.