BULAVIN, L.; VEITSMAN, B.; GAVRYUSHENKO, D.; GOLOVKO, M.; GOTSULSKYI, V.; KLEPKO, V.; KOVAL, I.; LAZARENKO, M.; LEBOVKA, M.; LYSETSKYI, L.; MAGAZ`U, S.; MAISANO, G.; ODYNAEV, S.; PLEVACHUK, Y.; SABIROV, L.; KHOROLSKYI, O.; CHALYI, K.; CHALYI, O.; CHEREVKO, K. Mykola Petrovych Malomuzh (on his 75th birthday). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 68, n. 7, p. 503, 2023. DOI: 10.15407/ujpe68.7.503. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2023113. Acesso em: 30 may. 2024.