ZAGORODNY, A.; IZOTOV, Y.; LOKTEV, V.; STORIZHKO, V.; SHUL’GA, M.; GUSYNIN, V.; LEV, B.; PASHITSKY, E.; PETROV, E.; SITENKO, Y.; GORENSTEIN, M.; MARTYNOV, E.; SINYUKOV, Y.; KUKHTIN, V. Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 66, n. 5, p. 456, 2021. DOI: 10.15407/ujpe66.5.456. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021091. Acesso em: 21 jun. 2024.