BAKAI, O.; GUSYNIN, V.; ZASENKO, V.; ZINOVJEV, G.; IZOTOV, Y.; LEV, B.; LOKTEV, V.; MRYGLOD, I.; PETROV, E.; SITENKO, Y.; SLYUSARENKO, Y.; SHULGA, M.; YUKHNOVSKII, I. Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 66, n. 1, p. 87, 2021. DOI: 10.15407/ujpe66.1.87. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021011. Acesso em: 26 feb. 2021.