BAKAI, O. S.; BAR’YAKHTAR, V. G.; GALKINA, O. G.; LOZENKO, A. F.; LOKTEV, V. M.; PASHITSKII, E. A.; SEMENOV, O. V.; SUGAKOV, V. Y.; YATSKIV, Y. S.; ZAGORODNY, A. G. To the 80th birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 65, n. 10, p. 831, 2020. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020281. Acesso em: 6 jul. 2022.