BILOUS, O. I.; GAVRYUSHENKO, D. A.; GARAMUS, V. I.; GOTSULSKYI, V. Y.; ZABASHTA, Y. F.; MALOMUZH, M. P.; KLEPKO, V. V.; KYZYMA, O. A.; KULINSKYI, V. L.; KULISH, M. P.; PETRENKO, V. I.; PLEVACHUK, Y. O.; RYAZANOV, V. V.; SKLYARCHUK, V. M.; SLISENKO, V. I.; SOLOVYOV, D. V.; CHALYI, O. V.; CHALYI, K. O. To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 65, n. 8, p. 653, 2020. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020218. Acesso em: 17 aug. 2022.