SIUSKO, Y.; SVOBODA, V.; STOCKEL, J.; GARKUSHA, I.; SOLYAKOV, D.; GIRKA, I.; VOLKOV, V.; BONDAR, D.; KONDRATENKO, V.; BOYCHENKO, A.; KRUPKA, A.; BOLOTO, D.; DROZDOV, D.; SALMIN, O.; SHCHIBRYA, A. Breakdown Phase in the GOLEM Tokamak and Its Impact on Plasma Performance. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 66, n. 3, p. 231, 2021. DOI: 10.15407/ujpe66.3.231. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020180. Acesso em: 27 nov. 2021.