YUKHNOVSKII, I. R.; BAR’YAKHTAR, V. G.; BAKAI, A. S.; LOKTEV, V. M.; YATSKIV, Y. S.; ZAGORODNY, A. G.; BRYK, T. M.; DERZHKO, O. V.; FOLK, R.; HOLOVATCH, Y. V.; HOLOVKO, M. F.; IVANKIV, O. L.; KOZLOVSKII, M. P.; PATSAHAN, O. V.; TOKARCHUK, M. V. A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 65, n. 6, p. 552, 2020. DOI: 10.15407/ujpe65.6.552. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020126. Acesso em: 26 may. 2024.