BARDIC, V. Y.; BULAVIN, L. A.; GABOVYCH, O. M.; GAVRYUSHENKO, D. A.; GOTSUL’SKYI, V. Y.; GUBANOV, V. O.; DMYTRENKO, O. P.; YEZHOV, S. M.; JENKOVSZKY, L. L.; ZABASHTA, Y. F.; KLEPKO, V. V.; KULISH, M. P.; MAKARA, V. A.; MALOMUZH, M. P.; POPERENKO, L. V.; RYAZANOV, V. V.; USHKATS, M. V.; CHALYI, K. O.; CHALYI, O. V.; CHEREVKO, K. V.; YASHCHUK, V. P. In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019). Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 65, n. 1, p. 93, 2020. DOI: 10.15407/ujpe65.1.93. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020021. Acesso em: 28 sep. 2023.