BAR’YAKHTAR, V.; ZAGORODNY, A.; LOKTEV, V.; MRYGLOD, I.; SHUL’GA, M.; YUKHNOVS’KYI, I. To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukrainian Journal of Physics, v. 64, n. 8, p. 776, 18 set. 2019.