KUDRYA, V. Y.; YASHCHUK, V. M.; DUBEY, I. Y.; KOVALYUK, K. I.; BATSMANOVA, O. I.; MEL’NIK, V. I.; KLISHEVICH, G. V.; NAUMENKO, A. P.; KUDRYA, Y. M. The Spectral Properties of the Telomere Fragments. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 61, n. 6, p. 516, 2019. DOI: 10.15407/ujpe61.06.0516. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019074. Acesso em: 18 jun. 2024.