ZHELTONOZHSKYI, V.; SAVRASOV, A.; SOLODOVNYK, K.; PLUJKO, V.; GORBACHENKO, O.; DAVYDOVSKA, O. Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission. Ukrainian Journal of Physics, v. 62, n. 4, p. 285, 15 dez. 2018.