ZAGORODNY, A. G.; BAKAI, O. S.; LOKTEV, V. M.; SHULGA, M. F.; GUSYNIN, V. P.; LEV, B. I.; LITOVCHENKO, V. G.; PETROV, E. G.; TOMCHUK, P. M.; BURBAN, I. M.; VILCHYNSKYI, S. Y.; GRINYUK, B. E.; GAVRILIK, O. M.; GERASYMENKO, V. I.; DOTSENKO, I. S.; ZASENKO, V. I.; KOCHERGA, O. D.; SITENKO, Y. O.; STRIKHA, M. V.; FILIPPOV, G. F. In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 59, n. 8, p. 841, 2018. DOI: 10.15407/ujpe59.08.0841. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018518. Acesso em: 17 aug. 2022.