OTAJONOV, S.; ESHCHANOV, B.; ISAMATOV, A. Study of Molecular Dynamics of Condensed States of a Substance by Spectroscopy. Ukrainian Journal of Physics, v. 59, n. 3, p. 254, 19 out. 2018.