AZARENKOV, M. O.; VYSHNEVSKYI, I. M.; ZAGORODNY, A. G.; ZHOVTYANSKY, V. A.; SLISENKO, V. I.; ANISIMOV, I. O.; BORISENKO, A. G.; VIRKO, V. F.; GARKUSHA, I. E.; GONCHAROV, O. A.; GREKOV, D. L.; GURIN, A. A.; DENISOV, V. Y.; ZASENKO, V. I.; KARAS’, V. I.; KOLESNICHENKO, Y. I.; LASHKIN, V. M.; ONISHCHENKO, I. M.; PAVLENKO, V. M.; SLOBODYAN, V. M.; STARCHYK, P. D.; FEDOROVYCH, O. A.; TSIOLKO, V. V. In Memory of Kostyantyn Pavlovych Shamrai. Ukrainian Journal of Physics, [S. l.], v. 58, n. 12, p. 1204, 2018. Disponível em: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018404. Acesso em: 5 dec. 2021.