Brodin, M., Zagorodny, A., Lev, B., Naumovets, A., Bryzhyk, L., Zasenko, V., Zolotaryuk, O., & Kukhtin, V. (2024). Ivan Petrovych Dzyub (to the 90th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, 69(3), 214. https://doi.org/10.15407/ujpe69.3.214