Bondar, M., Gandzha, I., Zagorodny, A., Lev, B., Starkov, V., & Shenderovskyi, V. (2024). Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth). Ukrainian Journal of Physics, 69(1), 66. https://doi.org/10.15407/ujpe69.1.66