Indutnyi, I., Yukhymchuk, V., Mynko, V., Mamykin, S., Mazur, N., Isaieva, O., Dzhagan, V., Danko, V., Yefanov, V., Korchovyy, A., & Lytvyn, P. (2024). Shape Effect of Laterally Ordered Nanostructures on the Efficiency of Surface-Enhanced Raman Scattering. Ukrainian Journal of Physics, 69(1), 11. https://doi.org/10.15407/ujpe69.1.11