Bakai, O., Gusynin, V., Zasenko, V., Zinovjev, G., Izotov, Y., Lev, B., Loktev, V., Mryglod, I., Petrov, E., Sitenko, Y., Slyusarenko, Y., Shulga, M., & Yukhnovskii, I. (2021). Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th anniversary of his birth). Ukrainian Journal of Physics, 66(1), 87. https://doi.org/10.15407/ujpe66.1.87