Bakai, O. S., Bar’yakhtar, V. G., Gusynin, V. P., Zheltukhin, O. O., Zagorodny, A. G., Loktev, V. M., Peletminskii, S. V., Sitenko, Y. O., Slyusarenko, Y. V., Storizhko, V. Y., Uvarov, D. V., & Shulga, M. F. (2020). To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996). Ukrainian Journal of Physics, 65(8), 737. https://doi.org/10.15407/ujpe65.8.737