Ptashynskiy, D. A., Zelentsova, T. M., Chudak, N. O., Merkotan, K. K., Potiienko, O. S., Voitenko, V. V., Berezovskiy, O. D., Opyatyuk, V. V., Zharova, O. V., Yushkevich, T. V., Sharph, I. V., & Rusov, V. D. (2019). Multiparticle Fields on the Subset of Simultaneity. Ukrainian Journal of Physics, 64(8), 732. https://doi.org/10.15407/ujpe64.8.732