Brodyn, M. S., Zagorodny, A. G., Naumovets, A. G., Loktev, V. M., Peletminskii, S. V., Ivanov, B. O., Gorobets, Y. I., & Lezhnenko, I. V. (2019). Viktor Grygorovych Bar’yakhtar (to the 85-th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics, 60(8), 823. https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0826