Avdeev, M. V., Petrenko, V. I., Feoktystov, A. V., Gapon, I. V., Aksenov, V. L., V´ek´as, L., & Kopcansk´y, P. (2019). Neutron Investigations of Ferrofluids. Ukrainian Journal of Physics, 60(8), 728. https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0728