Cherednychenko, T., Garkusha, I., МаkhlaiV., Solyakov, D., Petrov, Y., Chebotarev, V., Ladygina, M., MаrchenkoA., Staltsov, V., Yelisyeyev, D., Astashynski, V., & АnaninS. (2018). Creation of a Compression Zone in the Plasma Steam MPC under Different Initial Conditions. Ukrainian Journal of Physics, 62(4), 306. https://doi.org/10.15407/ujpe62.04.0306