Bulavin, L., Cholpan, P., Zabashta, Y., Kulish, M., Chalyi, O., Sysoev, V., Poperenko, L., Alekseev, O., Malomuzh, M., Svechnikova, O., Moskalenko, Y., & Khorolskyi, O. (2018). Oleksandr Panteleimonovych Rudenko (to the 80th an-niversary of his birthday). Ukrainian Journal of Physics, 63(12), 1113. https://doi.org/10.15407/ujpe63.12.1113