Zagorodny, A. G., Loktev, V. M., Lev, B. I., Petrov, E. G., Belyaev, V. B., Gavrylyk, O. M., Grinyuk, B. E., Zasenko, V. I., Motovilov, A. K., & Yakovlev, S. L. (2018). Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics, 59(4), 452. https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0452