Zagorodny, A., Loktev, V., Lev, B., Petrov, E., Belyaev, V., Gavrylyk, O., Grinyuk, B., Zasenko, V., Motovilov, A., & Yakovlev, S. (2018). Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics, 59(4), 452. https://doi.org/10.15407/ujpe59.04.0452