Brodin, M. S., Gandzha, I. S., Zagorodny, A. G., Chumak, O. O., & Shenderovskyi, V. A. (2018). Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 80th Anniversary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics, 59(1), 98. https://doi.org/10.15407/ujpe59.01.0098