Kudrya, V. Y., Yashchuk, V. M., Naumenko, A. P., Mely, Y., Udod, T. V., & Kreminska, Y. S. (2018). Spectral Properties of Single-Stranded Viral DNA Fragment. Ukrainian Journal of Physics, 63(10), 912. https://doi.org/10.15407/ujpe63.10.912