Gomonai, G. M., Shpenyk, O. B., Maslyuk, V. T., & Zavilopulo, A. M. (2018). Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th anniversary of his birthday). Ukrainian Journal of Physics, 63(6), 573. https://doi.org/10.15407/ujpe63.6.573