(1)
Brodin, M.; Zagorodny, A.; Lev, B.; Naumovets, A.; Bryzhyk, L.; Zasenko, V.; Zolotaryuk, O.; Kukhtin, V. Ivan Petrovych Dzyub (to the 90th Anniversary of His Birth). Ukr. J. Phys. 2024, 69, 214.