(1)
Bondar, M.; Gandzha, I.; Zagorodny, A.; Lev, B.; Starkov, V.; Shenderovskyi, V. Petro Mykhailovych Tomchuk (to the 90th Anniversary of His Birth). Ukr. J. Phys. 2024, 69, 66.