(1)
Bulavin, L.; Veitsman, B.; Gavryushenko, D.; Golovko, M.; Gotsulskyi, V.; Klepko, V.; Koval, I.; Lazarenko, M.; Lebovka, M.; Lysetskyi, L.; Magaz`u, S.; Maisano, G.; Odynaev, S.; Plevachuk, Y.; Sabirov, L.; Khorolskyi, O.; Chalyi, K.; Chalyi, O.; Cherevko, K. Mykola Petrovych Malomuzh (on His 75th Birthday). Ukr. J. Phys. 2023, 68, 503.