(1)
Zagorodny, A.; Izotov, Y.; Loktev, V.; Storizhko, V.; Shul’ga, M.; Gusynin, V.; Lev, B.; Pashitsky, E.; Petrov, E.; Sitenko, Y.; Gorenstein, M.; Martynov, E.; Sinyukov, Y.; Kukhtin, V. Gennadii Mykhailovych Zinovjev (to the 80-Th Anniversary of His Birth). Ukr. J. Phys. 2021, 66, 456.