(1)
Bakai, O.; Gusynin, V.; Zasenko, V.; Zinovjev, G.; Izotov, Y.; Lev, B.; Loktev, V.; Mryglod, I.; Petrov, E.; Sitenko, Y.; Slyusarenko, Y.; Shulga, M.; Yukhnovskii, I. Anatoly Glibovych Zagorodny (to the 70th Anniversary of His Birth). Ukr. J. Phys. 2021, 66, 87.