(1)
Bakai, O. S.; Bar’yakhtar, V. G.; Galkina, O. G.; Lozenko, A. F.; Loktev, V. M.; Pashitskii, E. A.; Semenov, O. V.; Sugakov, V. Y.; Yatskiv, Y. S.; Zagorodny, A. G. To the 80th Birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko. Ukr. J. Phys. 2020, 65, 831.