(1)
Bakai, O. S.; Bar’yakhtar, V. G.; Gusynin, V. P.; Zheltukhin, O. O.; Zagorodny, A. G.; Loktev, V. M.; Peletminskii, S. V.; Sitenko, Y. O.; Slyusarenko, Y. V.; Storizhko, V. Y.; Uvarov, D. V.; Shulga, M. F. To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996). Ukr. J. Phys. 2020, 65, 737.