(1)
Bakai, O. S.; Bar’yakhtar, V. G.; Gusynin, V. P.; Zagorodny, A. G.; Loktev, V. M.; Peletminskii, S. V.; Sitenko, Y. O.; Slyusarenko, Y. V.; Storizhko, V. Y.; Shulga, M. F. To the 90th Birthday of Petro Ivanovych Fomin (1930–2011). Ukr. J. Phys. 2020, 65, 735.