(1)
Yukhnovskii, I. R.; Bar’yakhtar, V. G.; Bakai, A. S.; Loktev, V. M.; Yatskiv, Y. S.; Zagorodny, A. G.; Bryk, T. M.; Derzhko, O. V.; Folk, R.; Holovatch, Y. V.; Holovko, M. F.; Ivankiv, O. L.; Kozlovskii, M. P.; Patsahan, O. V.; Tokarchuk, M. V. A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th Birthday of Ihor Mryglod). Ukr. J. Phys. 2020, 65, 552.