(1)
Batsak, B. V.; Zabashta, Y. F.; Kovalchuk, V. I.; Svechnikova, O. S.; Bulavin, L. A. Normal Waves Arising When Blood Moves Through an Artery. Ukr. J. Phys. 2020, 65, 438.