(1)
Baryakhtar, V. G.; Prokopenko, O. V.; colleagues, and. Gennadii Andriyovych Melkov. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 881.