(1)
Ptashynskiy, D. A.; Zelentsova, T. M.; Chudak, N. O.; Merkotan, K. K.; Potiienko, O. S.; Voitenko, V. V.; Berezovskiy, O. D.; Opyatyuk, V. V.; Zharova, O. V.; Yushkevich, T. V.; Sharph, I. V.; Rusov, V. D. Multiparticle Fields on the Subset of Simultaneity. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 732.