(1)
Adamyan, V. M.; Alekhin, O. D.; Anisimov, M. O.; Barthel, J.; Bulavin, L. A.; Gotsulskiy, V. Y.; Kovalenko, M. P.; Koval’, I. M.; Krasnyj, Y. P.; Kruglov, V. E.; Lebovka, M. I.; Magazu, S.; Maisano, G.; Mazur, V. O.; Malenkov, G. G.; Malomuzh, M. P.; Norman, G. E.; Rodnikova, M. M.; Sysoev, V. M.; Fisenko, A. I.; Veytsman, B. A. To the Centenary of the Birthday of the Outstanding Physicist I.Z. Fisher. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 266.