(1)
Avdeev, M. V.; Petrenko, V. I.; Feoktystov, A. V.; Gapon, I. V.; Aksenov, V. L.; V´ek´as, L.; Kopcansk´y, P. Neutron Investigations of Ferrofluids. Ukr. J. Phys. 2019, 60, 728.