(1)
Chudak, N.; Merkotan, K.; Ptashynskyy, D.; Potiyenko, O.; Deliyergiyev, M.; Tikhonov, A.; Sokhrannyi, G.; Zharova, O.; Berezovs’kyi, O.; Voitenko, V.; Volkotrub, Y.; Sharph, I.; Rusov, V. Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames. UJP 2019, 61, 1033.