(1)
Zheltonozhskyi, V. O.; Savrasov, A. M.; Solodovnyk, K. M.; Plujko, V. A.; Gorbachenko, O. M.; Davydovska, O. I. Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission. Ukr. J. Phys. 2018, 62, 285.