(1)
Zheltonozhskyi, V.; Savrasov, A.; Solodovnyk, K.; Plujko, V.; Gorbachenko, O.; Davydovska, O. Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission. UJP 2018, 62, 285.