(1)
Zagorodny, A. G.; Bakai, O. S.; Loktev, V. M.; Shulga, M. F.; Gusynin, V. P.; Lev, B. I.; Litovchenko, V. G.; Petrov, E. G.; Tomchuk, P. M.; Burban, I. M.; Vilchynskyi, S. Y.; Grinyuk, B. E.; Gavrilik, O. M.; Gerasymenko, V. I.; Dotsenko, I. S.; Zasenko, V. I.; Kocherga, O. D.; Sitenko, Y. O.; Strikha, M. V.; Filippov, G. F. In Memory of Ivan Vasylyovych Simenog. Ukr. J. Phys. 2018, 59, 841.