(1)
Zagorodny, A. G.; Loktev, V. M.; Lev, B. I.; Petrov, E. G.; Belyaev, V. B.; Gavrylyk, O. M.; Grinyuk, B. E.; Zasenko, V. I.; Motovilov, A. K.; Yakovlev, S. L. Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-Th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. 2018, 59, 452.