(1)
Otajonov, S.; Eshchanov, B.; Isamatov, A. Study of Molecular Dynamics of Condensed States of a Substance by Spectroscopy. UJP 2018, 59, 254.